اولین معرفی کننده چارتر کنندگان و کارگزاران در کشور
- در این بخش ابتدا باید آژانس عملیات ثبت نام را انجام دهد
- بعد از ورود به سیستم یا حساب کاربری با آپلود مجوز آژانس عضویت را تکمیل نماید
- سپس در انتظار تائید آژانس از سوی مدیر سایت باشید

ثبت نام آژانس

بازگشت