اولین معرفی کننده چارتر کنندگان و کارگزاران در کشور

بازگشت به صفحه اصلی
شما در این حساب میتوانید تمام اطلاعات چارتر کنندگان را مشاهده نمایید برای فعال سازی خودکار میتوانید از روشهای مختلفی استفاده نمایید ( مستقیما توسط مدیر آزانس از حساب کاربری آژانس حساب تعریف شود و یا از بخش ثبت نام کانترین ثبت نام نمایید و منتظر تایید مدیریت باشید) تا زمانی که آژانس شما در این سایت حساب آژانسی نداشته باشد شما نیز نمیتوانید از اطلاعات سایت استفاده نمایید
در پنل آژانسی شما باید اول حساب کاربری ایجاد نمایید و سپس از همان پنل یک یا چند کانتر میتوانید ایجاد کنید کانتر شما از طریق پنل کانترین میتواند وارد و اطلاعات چارتر کنندگان را مشاهده نمالید
- در پنل آژانسی صرفا مدیریت کانترین و... را میتوانید انجام دهید هیچگونه اطلاعات چارتر کنندگان به شما نمایش داده نمیشود
- پس از قطع همکاری میتوانید حساب کانتر را غیر فعال نمایید